Birbirimizi Anlamak

Eğitim Kategorisi: İletişim
Eğitim Süresi: 8 Dk.
Eğitmen: Tülay Üstündağ

Eğitimin Hedefi

Bu eğitimle, katılımcıların birbirimizi anlamak başlığındaki kritik ve olmazsa olmaz olarak adlandırılabilecek adımları kavramaları hedeflenmektedir.

Eğitimin İçeriği

  • İnsanlar birbirlerinden neler bekler?
  • Kişiliği kabul etmek ne demektir?
  • Seçim hakkı tanımak nedir?
  • Dinlemenin önemi nedir?
  • İçtenlikle övmenin ve onaylamanın anlamı nedir?
  • Yardım etme fırsatı vermenin anlamı nedir?
  • Doğru, güncel ve bilimsel bilgi vermek ne demektir?
  • Utandır(ıl)mamak ne demektir?
  • Görünüşe özen göstermek neden önemlidir?

Tülay ÜSTÜNDAĞ

1961 yılında Ankara’da doğdu.  1984 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Eğitimi Bölümü’nde lisans öğrenimini tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’nda 1988 yılında yüksek lisans ve 1997 yılında doktora derecelerini aldı. KKTC’de Atatürk Öğretmen Akademisi’nde öğretim elemanı, sonrasında TED Ankara Koleji Vakfı Genel Müdürlüğü Program Geliştirme Ölçme Değerlendirme Merkezi’nde Program Geliştirme Uzmanı olarak görev yaptı. Ondokuz yıla yakın süre Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı’nda öğretim elemanı olarak çalıştı. Kamu ve özel sektördeki kimi projelerde katılımcı, danışman ya da yürütücü, kimi projelerde de hakem kurulu üyesi oldu. Alanıyla ilgili çeşitli düzeylerde, 81 ilde ve KKTC’de; ders, kurs, festival, sunu, seminer, TV, radyo konuşmaları ve atölye çalışmalarına katıldı. Ulusal ya da uluslararası düzeyde çeşitli sertifikalar ve katılım belgeleri aldı. İzgörenAkademi’de eğitmen-danışman, program geliştirme uzmanı, yaratıcı drama lideri/eğitmeni olarak görev yapmakta, değişik meslek gruplarındaki bireylere, Eğitimde Yaratıcı Drama, Program Geliştirme, İnsan İlişkileri, Yaratıcılık ve Yaratıcı Problem Çözme, Eğitimcinin Eğitimi, Etkili Sunuş Teknikleri, Etkili İletişim Becerileri, Yaratıcı Drama Yoluyla Yaratıcılığın Ortaya Çıkarılması, İletişimde Beden Dili eğitimleri ve seminerleri vermektedir. Ondan fazla sivil toplum kuruluşunda gönüllüdür. Bu kuruluşlarda; genel sekreter yardımcısı, ikinci başkan, onur kurulu üyesi, danışma ve yazı kurulu üyelikleri yapmıştır. İzgören Akademi’nin Türkiye Uğur Böcekleri Projesi’nde Mavi Uğur Böceğidir. Yaratıcı Drama Öğretmenimin Günlüğü, Yaratıcılığa Yolculuk, Şişman Kız Tombul Teyze ve 10 Tombala Başıma Kon-Kitaplarla Drama Atölyeleri kitaplarının yazarıdır.

www.tulayustundag.com


Tanıtım Videosu