Heyecanlı mı Canlı mı?

Eğitim Kategorisi: Sunum Becerileri
Eğitim Süresi: 10 Dk.
Eğitmen: Veysel Sami Berikan

Kimlere Öneriyoruz?

Sunumlarında, topluluk önünde yaptığı konuşmalarda heyecanını bir sorun olarak görenlere…

 Eğitimin Hedefi

İzleyenlerin, heyecanlarını doğru bir şekilde yönetebilmelerine yönelik, kolayca uygulanabilecek teknikler edinmeleri

 Eğitimin Amacı

Heyecanın bir sorun değil, doğru kullanıldığında büyük bir güç olduğu algısının kazandırılması

 Eğitim İçeriği

Hayatın laboratuvarı diyebileceğimiz tiyatro sanatından yola çıkarak, 7 adımda en önemli itici güç olan heyecanın yönetilmesi için temel tekniklerin iletilmesi

  1. Sunum yapılacağı öğrenildiği zaman
  2. Sunum hazırlığının ilk adımı - metin
  3. Metnin sahneye taşınması
  4. Sunum giysisi
  5. Sunum mekanı
  6. Sunum mekanındaki teknik unsurlar
  7. Seyircili prova

 Geliştirdiği Yetkinlikler

  • Sistematik ve kısa süre içinde sunum hazırlığı yapabilmek;
  • Hazırlıklı veya hazırlıksız sunumlara odaklanabilmek;
  • Kişisel potansiyeli yönetebilmek…

Veysel Sami Berikan

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro - Oyunculuk Bölümü mezunudur. Meslek hayatı boyunca pek çok tiyatro ve sanat merkezinde, oyuncu, yönetmen, eğitmen ve yönetici olarak çalışmıştır. Çeşitli yerel radyo ve televizyon kanallarında program yapımcılığı ve sunuculuğu yapmış ve televizyon dizilerinde küçük roller üstlenmiştir. Etkin Hızlı Okuma, Dalgıçlık, Fotoğrafçılık, Binicilik, NLP Practitioner, NLP Master, Certified Coaching, Trainer Training, Ses ve Nefes Teknikleri Sertifika Programı ve İzgören Akademi Eğitmen Uzmanlık Programı eğitimlerini tamamlamıştır.
Meslek hayatının büyük bölümünde, iletişim kanallarının farklı disiplinlerin katkısıyla kişiye veya kuruma özel olarak oluşturulması ve bunun kalıcılığına ilişkin süreçlerin planlaması ve uygulanması ile ilgili çalışmaları hayata geçirmiştir. Berikan, İzgören Akademi bünyesinde Diksiyon, Hitabet ve Etkili Konuşma, Beden Dili, Sunum Teknikleri, Topluluk Önünde Konuşma, Eğitimcinin Eğitimi, İfade Becerileri, Telefonda İletişim ve Etkili İletişim eğitimleri vermektedir. Eğitimlerinin yanı sıra kişisel iletişim becerilerini arttırmak isteyen farklı meslek gruplarındaki kişilere özel atölye çalışmaları gerçekleştirmektedir.  


Tanıtım Videosu